Agnieszka Marucha – laureatka międzynarodowych konkursów skrzypcowych, solistka, kameralistka, pedagog oraz koncertmistrz renomowanych zespołów muzycznych. Założycielka kwartetu skrzypcowego Violinofonica. Adiunkt na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 2013-2014 prowadziła klasę skrzypiec jako profesor gościnny w Keimyung University w Daegu, Korea Płd. Od wielu lat propaguje muzykę polską w kraju i za granicą. Jest muzykiem wszechstronnym, dysponuje szerokim repertuarem skrzypcowym, wykonuje kompozycje wszystkich epok. W czerwcu 2014 r. skrzypaczka otrzymała tytuł doktora habilitowanego z zakresu instrumentalistyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

W latach 2011-2017 była prymariuszem Opium String Quartet, z którym  otrzymała nagrodę „Fryderyk 2014″ w kategorii muzyka współczesna za płytę „Chagall for Strings”. Regularnie wykłada na letnich kursach muzycznych Bosa Antica (Włochy) oraz Chopin-Górecki Music Camp (Warszawa, UMFC). W 2015 r. rozpoczęła współpracę z Międzynarodowymi Kursami Muzycznymi im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, gdzie prowadzi klasę skrzypiec. W ubiegłych latach prowadziła lekcje otwarte i wykłady w Chinach, Szkocji, Brunei, Włoszech i Danii. W latach 2009-2010 była koncertmistrzem zespołów Danish Chamber Players oraz Storstrom Symphony Orchestra.

Jako solistka oraz członek Opium String Quartet, Galant Trio oraz Trio Ardito nagrała 9 autorskich płyt dla wytwórni DUX, CD Accord i Acte Prealable. 7 z nich to światowe premiery fonograficzne. Nagrana w 2009r. solowa płyta z utworami skrzypcowymi Zygmunta Stojowskiego została bardzo dobrze przyjęta przez środowisko muzyczne w Polsce i za granicą, otrzymując entuzjastyczną recenzję opiniotwórczego miesięcznika brytyjskiego Gramophone. Kolejna płyta artystki, nad którą honorowy patronat artystyczny objął Ambasador Szwajcarii w Polsce, zawierała utwory kameralne szwajcarskiego kompozytora Hansa Hubera (AP0266). Najnowsze nagrania skrzypaczki wraz z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej pod dyr. Wojciecha Rodka to premierowe rejestracje koncertów skrzypcowych  Raula Koczalskiego (AP0504) i Joachima Kaczkowskiego (AP0470).

Agnieszka Marucha pochodzi z warszawskiej rodziny o tradycjach artystycznych. W 2008 r. została absolwentką Studiów Doktoranckich w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (promotor: prof. Jan Stanienda). Jest absolwentką Hochschule der Künste w Bernie w pod kierunkiem prof. Moniki Urbaniak (Solistendiplom, 2005r.). Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza oraz Nederlandse Hogeschool voor Musiek w Maastricht w klasie prof. Roberta Szredera. Była również studentką Schola Cantorum Basiliensis w klasie skrzypiec barokowych prof. Chiary Banchini (2008 r.).

Agnieszka Marucha jest laureatką wielu konkursów krajowych i międzynarodowych. Zdobyła m.in.: I nagrodę na Ogólnopolskich Przesłuchaniach w Elblągu, wyróżnienie oraz Nagrodę Specjalną na VI Ogólnopolskim Konkursie im. Zdzisława Jahnkego w Poznaniu, III nagrodę na V Międzynarodowym Konkursie im K. Szymanowskiego w Łodzi. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Studienpreis na Kiefer Hablitzel Stifftung Wettbewerb w Bernie. W latach 1998-2007 wraz z pianistą Wojciechem Jasińskim współtworzyła zespół „Polish Duo”. Duet ten otrzymał I miejsce, oraz szereg nagród specjalnych na I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Zakopanem w 1998 roku, oraz II nagrodę i nagrodę specjalną fundacji „Gaudeamus” na VI Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Artystka koncertowała w większości krajów europejskich oraz Azji. Brała udział w wielu renomowanych festiwalach muzycznych (m.in MITO w Turynie,CRESC biennale Frankfurt, Bosa Antica Festival, Festiwal Muzyczny w Łańcucie, Festiwal Łańcuch i.in.).W 2014r. dokonała koreańskiej premiery Chain II Witolda Lutosławskiego z Keimyung University Orchestra w Daegu Arts Center. Jako solistka występowała m.in. z orkiestrami: Berner Symphony Orchester, Anglian Chamber Players, Filharmonie Aurora, Keymung University Symphony Orchestra, Warsaw Camerata, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej im. F. Chopina, Orkiestrą Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie oraz z większością filharmonii krajowych. Skrzypaczka ponadto dokonała wielu nagrań radiowych i telewizyjnych oraz licznych prawykonań. Jako członek Ensemble Modern występowała na największych salach europejskich, mi.in w Fiharmonii Berlińskiej, Festspielhaus w Baden Baden, Alte Oper we Frankfurcie, Concertgebouw w Amsterdamie oraz Salle Pleyel w Paryżu. Współpracowała z dyrygentami: Pierrem Boulezem, Peterem Eotvosem, Paavo Jarvi i in. Agnieszka Marucha posiada w swym repertuarze utwory kompozytorów młodego pokolenia jej dedykowanych.

Skrzypaczka była stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Ministra Kultury, Prezesa Rady Ministrów, stypendium Horsta Flock’a, „Fundacji Kultury”, szwajcarskiej fundacji „Stiftung Lyra”, Hochschule fur Musik und Theater Bern, stypendium rządu szwajcarskiego ESKAS oraz stypendium Kiefer Hablitzel Stiftung.

Agnieszka Marucha aktywnie angażuje się w działalność na rzecz swojej macierzystej uczelni. Od wielu lat  współpracuje ze studentami zagranicznymi, obejmuje  opiekę artystyczną koncertów studenckich, przygotowuje studentów do projektów międzywydziałowych (koncerty, spektakle, prawykonania). Ma na swoim koncie prawykonania utworów napisanych dla niej przez pedagogów UMFC.

Organizatorka konferencji naukowej „Polska Sonata Skrzypcowa. Geneza, interpretacja, recepcja”, bierze czynny udział w konferencjach UMFC oraz międzynarodowych konferencjach interdyscyplinarnych w innych ośrodkach naukowych w Polsce jako reprezentantka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

W swym dorobku posiada liczne publikacje dla wydawnictwa Chopin University Press (opracowania nut na skrzypce i fortepian, artykuły naukowe w kwartalniku „Musica Intellectuallis”, publikacje w monografiach zbiorowych). W chwili obecnej przygotowuje publikację pokonferencyjną „Polska Sonata Skrzypcowa. Geneza, interpretacja, recepcja” , która będzie pierwszą obszerną monografią Katedry Instrumentów Smyczkowych w wydawnictwie Chopin University Press.

W latach 2018-2020 była członkiem Rady do spraw studiów doktoranckich oraz członkiem komisji egzaminacyjnej studiów doktorskich w Szkole Doktorskiej. Recenzent oraz sekretarz przewodów habilitacyjnych.

Od kilku lat prowadzi blog o tematyce muzycznej www.agamarucha.blogspot.com. Jest autorką licznych publikacji z dziedziny wiolinistyki i muzykologii.

Stypendia

 • 2009: Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2006: Kiefer Hablitzel Stypendium
 • 2005: Kiefer Hablitzel Stypendium
 • 2003, 2004: Stypendium Rządu Szwajcarskiego- ESKAS
 • 2002: Stypendium szwajcarskiej fundacji bankowej „Stiftung Lyra”
 • 2002: Stypendium Fundacji Kultury
 • 2001: Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 1999: Stypendium ufundowane przez Horsta Flock’a
 • 1993-1998: Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
 • 1997, 1998: Stypendium Ministra Kultury i Sztuki
 • 1997: Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Nagrody

 • 2014: Nagroda Akademii Fonograficznej FRYDERYK za płytę „Chagall for Strings”
 • 2005, 2006: Ogólnoszwajcarski Konkurs Stypendialny Kiefer Hablitzel, Bern – Studien Preis
 • 2002: VI Międzynarodowy Konkurs Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego, Kraków – II nagroda (w kategorii duet), Nagroda specjalna fundacji „Gaudeamus” za najlepsze wykonanie utworu kompozytora holenderskiego
 • 2001: V Międzynarodowy Konkurs im. K. Szymanowskiego, Łódź – III miejsce
 • 1999: Międzynarodowy Konkurs im. Pierre Lantier, Paryż – wyróżnienie
 • 1999: VI Ogólnopolski Konkurs Skrzypków im. Zdzisława Jahnkego, Poznań – udział w finale i wyróżnienie, Nagroda Specjalna Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach
 • 1998: I Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej, Zakopane – I miejsce (w kategorii duet: skrzypce -fortepian), nagroda Ministra Kultury i Sztuki, nagroda Instytutu Polskiego w Rzymie
 • 1997: Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki, Elbląg – I miejsce
 • 1997: VII Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków, Lublin – Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora współczesnego
 • 1996: Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego, Lublin – IV miejsce
 • 1995: Ogólnopolski Konkurs Smyczkowych Zespołów Kameralnych im. G. Bacewicz, Łódź – II miejsce, Nagroda Specjalna

Ważniejsze publikacje

 • 2022: Redakcja naukowa, publikacja wieloautorska: „Od neoromantyzmu do postmodernizmu. Polska sonata skrzypcowa w perspektywie interpretacyjno-wykonawczej”, Chopin University Press, ISBN 978-83-65990-50-1
 • 2021: Redakcja naukowa, redakcja partii skrzypiec: Ryszard Sielicki, Mazurek Jankiela, Chopin University Press, CUP 1077,  ISMN 979-0-801518-82-8
 • 2020: Redakcja naukowa, redakcja partii skrzypiec: Ryszard Sielicki, Sonata na skrzypce i fortepian, Chopin University Press, CUP 10075
 • 2020: artykuł: „Roman Palester. Wielki nieobecny”, „Świat kultury czasów Polski Ludowej:, red. prof. Maria Szyszkowska, wydawnictwo „Kto jest kim”, Warszawa 2020, ISBN978-83-644469-27-5
 • 2020: artykuł:„Profesor Taeusz Wroński. Skrzypek, pedagog, myśliciel”, „Mistrzowie, pedagodzy, nauczyciele.”,  red. Maria Szyszkowska, Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2020, ISBN 978-83-89077-34-9
 • 2019: artykuł:„Kierunek-Instrumentalistyka. Refleksje na temat przygotowania studenta do samodzielnego funkcjonowania w zawodzie artysty-muzyka.”, Zeszyt Łańcucki nr 3 „Interpretacja-pedagogika”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-62156-8
 • 2019: artykuł:„Legenda op. 32 i Wizja op.25 Feliksa Nowowiejskiego. Szkic o utworach z perspektywy wykonawcy-skrzypka”, Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych  przełomu XIX i XX wieku. Red. Irena Dulisz i Joanna Schiller-Rydzewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2019, ISBN 978-83-8100-128-1
 • 2016: „Specyfika kształcenia studentów klas skrzypiec w Keimyung University w Daegu (Korea Południowa) i na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina – z doświadczeń pedagoga”, „Konteksty Kształcenia Muzycznego”2016; 3 (2): 141-153, ICID: 1228376
 • 2013: „Późnoromantyczne sonaty i miniatury Hansa Hubera. Studium analityczno-wykonawcze wybranych utworów”, UMFC, Warszawa 2013
 • 2013: Edycja partii skrzypiec utworu „Salve Regina” na skrzypce i organy Naji Hakima, Schott, 2013, VLB 176, ISMN 979-0-001-19224-8
 • 2008-2020: ponad 50 artykułów, wywiadów oraz recenzji dot. muzyki klasycznej opublikowanych w polskiej prasie.

 

Agnieszka Marucha,”Późnoromantyczne sonaty i miniatury Hansa Hubera. Studium analityczno-wykonawcze wybranych utworów”, UMFC, Warszawa 2013