Agnieszka Marucha – skrzypce

Justyna Galant – fortepian

Anna Romańska – wiolonczela

Filip Wojciechowski – fortepian